Hot-boyxămtrổBảoChúng&chuyệntình”sétđánh”trênđấtTháiLan

Trên chuyến xe giường nằm tại Bangkok năm 2011, Bảo Chúng đã trúng phải “tiếng sét ái tình”. Bây giờ, ngôi sao sân phủi Sài Gòn đã và đang có một gia đình hạnh phúc bên bóng hồng năm ấy.