GiảiBĐnghệthuậtchâuÁ–TháiBìnhDương2018:Chờxemnhững“ảothuậtgia”bóngtrònGiảiBĐnghệthuậtchâuÁ–TháiBìnhDương2018:Chờxemnhững“ảothuậtgia”bóngtròn

Giải bóng đá nghệ thuật châu Á – Thái Bình Dương 2018 được tổ chức tại Việt Nam là cơ hội cho những người yêu mến môn bóng đá biểu diễn có dịp chiêm ngưỡng những “ảo thuận gia” làm xiếc với trái bóng tròn.