GiảibóngđáCúpBiaSàiGòn2014:“Mónquà”đặcbiệt

GiảibóngđáCúpBiaSàiGòn2014:“Mónquà”đặcbiệt

Sau những giờ làm việc mệt nhọc, nhiều người tìm cho mình một cách giải trí bổ ích đó là đến sân bóng rèn luyện sức khỏe hoặc đơn giản chỉ để làm khán giả, thưởng thức bóng đá.