Status “lịch sử” của Văn Lâm được dân mạng đào lại, chính chủ vào… tự thả tim cho sự dũng cảm của mình

Status “lịch sử” của Văn Lâm được dân mạng đào lại, chính chủ vào… tự thả tim cho sự dũng cảm của mình

Ngày 10/5/2015, thủ thành Đặng Văn Lâm đã đăng tải những chia sẻ đầy tâm huyết về mong muốn được tạo