Wu Lei đã nói về việc giết mục tiêu và bị thổi bay: Rất không may mắn, chưa sẵn sàng để chuẩn bị Daftar Bola trực tuyến

Wu Lei đã nói về mục tiêu và bị thổi bay bởi mục tiêu: Tôi rất không may mắn và không chuẩn bị [Daftar Bola Online]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 22 tháng 8: Vòng thứ hai của La Liga, Tây Ban Nha 0-0 tại nhà,Ting, Giliareaover, Wu Lei xuất hiện trên băng ghế dự bị, và anh ta bước vào một truyền thuyết trước khi kết thúc