Khánh “chóe” lập hat trick, FC DTS thắng Đại Việt SC 5-4

Khánh “chóe” lập hat trick, FC DTS thắng Đại Việt SC 5-4

Tối ngày 22/9, tại sân Thành Đồng, Nguyễn Chánh đã diễn ra trận giao hữu rất hấp dẫn giữa FC DTS và Đại Việt SC.