Tuyển Việt Nam đá giao hữu với Ấn Độ, Singapore

Tuyển Việt Nam đá giao hữu với Ấn Độ, Singapore

Việt Nam sẽ giao hữu với Singapore ngày 21/9 và Ấn Độ ngày 27/9. Trận còn lại tại giải giữa Singapor