Nhật Bản bàn giải pháp phòng dịch cho VĐV nước ngoài tham gia Olympic

Nhật Bản bàn giải pháp phòng dịch cho VĐV nước ngoài tham gia Olympic

Sau khi nhập cảnh Nhật Bản, các thành viên đoàn hằng ngày đều được xét nghiệm PCR và bị giới hạn phạ