HLV Hà Nội FC: “Quế Ngọc Hải xứng đáng nhận thẻ đỏ với 4 vết giày đinh hằn trên ống đồng Văn Kiên”

HLV Hà Nội FC: “Quế Ngọc Hải xứng đáng nhận thẻ đỏ với 4 vết giày đinh hằn trên ống đồng Văn Kiên”

Ông Chu Đình Nghiêm chia sẻ về thực trạng vết thương của Văn Kiên. Đồ họa: Giang Nguyễn.HLV Chu Đình