“Gôngạch”thấttruyềnbấtngờtáixuất,côngviênBáchThảovuihơntrảyhội

Giải đấu đặc biệt, khơi ngợi lại cả bầu trời tuổi trẻ của các “siêu phủi” nổi tiếng một thời Hà Nội được tổ chức tại sân Bách Thảo mới đây…