ToànThắngKhươngThượngthắngICCHàNội2-0trongtrậngiaohữucốnghiến

Tối ngày 20/9/2017, Toàn Thắng Khương Thượng có trận giao hữu với ICC Hà Nội tại sân bóng VSA1, Lê Trọng Tấn, Hà Nội.